Ó Jesper Karlsson 1998

Skicka kommentarer till: jesper.karlsson@mbox302.swipnet.se

August Strindbergs första år

August föddes i Stockholm den 21 januari 1849. Strindbergs hela namn är August Johan Strindberg. August tillhörde en känd familj med stora intressen för kultur. Hans pappa hette Carl-Oskar. Han var ångbåtskommissionär och hade ansvaret för trafiken på Mälaren och Göta kanal. August mamma hette Ulrica, hon var mycket lugn och blyg. August hade sex syskon.

August Strindberg 1862, 13 år gammal.

 

Augusts far, Carl-Oskar Augusts mor, Ulrica

Strindberg som ung

På mitten av 1860-talet var Strindberg informator hos en mycket rik läkarfamilj. 1867 börjar August att studera på Uppsala universitet. År 1870 uppförs Strindbergs första drama på

Kungliga teatern. Året efter detta får Strindberg

ett stipendium för att fortsätta att studera på

universitetet. Efter att Strindberg bråkat med sin

estetikprofessor flyttar han år 1872 tillbaka till

Stockholm. Men den här gången kommer han till

de allra fattigaste kvarteren i utkanten av

Stockholm. Där får August umgås med unga,

fattiga konstnärer. På den här tiden försörjer

Strindberg sig med att vara journalist. Samtidigt

som detta så håller Strindberg på med sitt

viktigaste drama hittills, mäster Olof.

År 1874 blir August anställd på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Där fick han lära sig en ny handstil. Den kallades "bibliotekariestilen".

Denna handstil använde sedan Strindberg resten av sitt liv.

Kungliga biblioteket, där August var anställd mellan åren 1874- 1881.

August var en mycket allsidig författare, han skrev romaner, pjäser, dikter och över 7000 brev. Alla Strindbergs skrifter finns samlade i 55 olika stora böcker. Strindberg lyckades med nästan allt i sitt liv, utom att tillverka guld.

Strindbergs genombrott

I mitten av 1870-talet blir August förälskad i Siri von Essen, som var gift med en officer. Det här gör att hon skiljer sig och gifter sig med August istället. Siri blir nu skådespelerska. 1877 gör Siri debut på Dramatiska teatern. År 1880 får paret sitt första barn Karin. 1881 föds Greta och 1884 föds Hans.

År 1879 kommer Strindbergs roman Röda rummet ut. Denna kan räknas som Strindbergs genombrott i författarbranschen.

År 1881 slutar Strindberg att jobba på kungliga biblioteket för att ägna sig mer åt sitt författarskap. Mäster Olof spelas och ger stor framgång.

August med sina barn, år 1886

Strindberg flyr från Sverige

År 1883 åker Strindberg med sin familj utomlands. Man flyttade runt mellan olika pensionat i Schweiz, Danmark, Frankrike och Tyskland. De närmsta åren ägnade sig Strindberg åt att skriva olika skrifter, t.ex. Tjänstekvinnans son.

Tillbaka i Sverige

År 1889 kommer August tillbaka till Sverige. Den här gången bosätter sig Strindberg i skärgården, efter att han tidigare ofta besökt skärgården på sommaren. År 1890 släpper Strindberg romanen "I havsbandet". 1891 tar äktenskapet med Siri von Essen slut.

Självporträtt av Strindberg

Inferno

I oktober 1892 åker Strindberg till Berlin. August ägnar sig nu mycket åt naturforskning, måleri och fotografering.

1893 gifter sig Strindberg med

den österrikiska journalisten Frida

Uhl. På hösten flyttar August med

henne till Österrike. Året efter

detta föds deras enda dotter Kerstin.

I slutet av 1894 skiljer sig August och

Frida. Då åker August till Paris. Nu

börjar den så kallade Infernokrisen.

 

August var mycket berömd i Paris mellan åren 1894 -1896, han var alltid med i tidningar o.s.v. August kände 2 kända konstnärer i Frankrike, Paul Gauguin och Edvard Munch.

Trots alla framgångar hade Strindberg det inte så lätt ekonomiskt.

I januari 1895 togs August in på sjukhus för att han hade drabbats av en allvarlig hudsjukdom. Den här sjukdomen kom troligtvis av att Strindberg försökte "göra" guld. 1898 börjar Strindberg skriva "Den Ockulta dagboken", den skriver han ända till år 1908.

Urklipp från Ockulta dagboken

Dessa urklipp är från 1908, när Strindberg hade skilt sig från sin tredje fru Harriet Bosse, men i Augusts fantasi fanns fortfarande Harriet kvar. Mer om Harriet senare.

20 april
På aftonen kom hon igen som rosor, kärleksfull och längtande. Natten kom; hon sov på min arm men åtrådde mig icke förrän mot morgonen, då censur
21 april
Hela förmiddagen i idel rosor. Sedan försvann hon! På aftonen återkom hon, men gick igen. Natten indifferent och lugn till morgonen då hon sökte upp mig censur.
23 april
Dagen tung, sysslolös; sov mycket. H-t borta; men mot aftonen spänner hon mig nedanför bröstet. Jag gick till sängs, blev lugnare. Ingen kontakt med H-t, om natten; jag sökte henne, men först vid 5-tiden fann jag henne, censur.
24 april
Morgonen härlig; jag hade H-t hela förmiddagen, mild kärleksfull, som blommor i munnen! Nu tror jag att hon är fri, och att vi äro förenade! Nej, hon försvann på aftonen, när Axel kom; och ehuru jag fick en maning lägga mig kl.10, var hon icke vid mötet. Somnade, och erfor trolöshet, drömde illa och var befriad intill morgonen då hon sökte upp mig eldigt, men utan kärlek. Jag besvarade censur

Återigen till Stockholm

År 1899 flyttade Strindberg återigen till Stockholm. Runt år 1900

gifter sig August med Harriet Bosse. Det här paret flyttade in i det nybyggda "Röda huset" på Östermalm. Här skrev August många dramapjäser med vissa likheter av William Shakespeares pjäser.

1902 föds dottern Anne- Marie. Året efter detta skiljer sig även detta par. I november 1907 startar Strindberg Intima teatern, den drevs i tre år.

 

Strindbergs tredje fru, Strindberg börjar bli gammal, år 1902

Harriet Bosse

 Strindbergs verk

Här under följer en lista med allt strindberg har gett ut genom åren.

Listan står i ordning efter året som verket kom ut.

1869 Fritänkaren

1869 Det sjunkande Hellas

1870 Hermione. Sorgespel

1870 I Rom (en akt)

1871 En berättelse från Stockholms skärgård

1871 Den fredlöse (en akt)

1872 Mäster Olof

Prosaupplagan (1872)

Versupplagan (1876)

1875 Anno fyrtioåtta (lustspel)

1873-76 Från havet - Här och där (dikter och prosa)

1875-76 Han och hon (brevväxling med Siri von Essen)

1877 Från Fjärdingen och Svartbäcken (Uppsalanoveller)

1872-80 Kulturhistoriska studier

1879 Röda rummet (roman)

1880-82 Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor...av Claes Lundin och August Strindberg

1879-80 Gillets hemlighet (komedi)

1881-82 Lycko-Pers resa (sagospel)

1881-82 Svenska folket i helg och söcken...

1882 Herr Bengts hustru (skådespel)

1882 Det nya riket

1882 Svenska öden och äventyr (berättelser)

1869-83 Dikter på vers och prosa

1883 Sömngångarnätter på vakna dagar (dikt)

1884 Likt och olikt (kultur- och samhällskritik)

1884 Giftas (I). Tolv äktenskapshistorier

1884 Samvetskval (novell)

1885 Utopier i verkligheten. Fyra berättelser

1886 Giftas (II). Aderton äktenskapshistorier

1886 Tjänstekvinnans son. En själs utvecklingshistoria (I), Jäsningstiden (II), I Röda rummet (III), Författaren (IV)

1886 Bland franska bönder (reportage)

1887 Vivisektioner (psykologiska studier)

1886-87 Kamraterna (även Marodörer) (komedi)

1887 Fadren (sorgespel)

1887 Hemsöborna (skärgårdsroman)

1887-88 En dåres försvarstal

1888 Fröken Julie (sorgespel)

1888 Fordringsägare (tragi-komedi)

1888 Blomstermålningar och djurstycken (naturskisser)

1888 Skärkarlsliv (berättelser)

1888-89 Den starkare (enaktare)

1889 Paria (enaktare)

1889 Samum (enaktare)

1889 Folkkomedin Hemsöborna (komedi)

1889-90 I havsbandet (roman)

1892 Inför döden (enaktare)

1892 Första varningen (enaktare)

1892 Debet och kredit (enaktare)

1892 Moderskärlek (enaktare)

1892 Leka med elden (enaktare)

1892 Bandet (enaktare)

1893 Antibarbarus I ("om grundämnenas natur...")

1894 Vivisektioner (Vivisections) (II)

1895 Jardin des plantes

1886-96 Sveriges natur

1897 Inferno (självbiografisk roman, skriven på franska)

1898 Legender (Légendes, delvis på franska, forts. på föreg.)

1898 Till Damaskus I-II (vandringsdramer)

1898 Advent. Ett mysterium (drama)

1899 Brott och brott (komedi)

1899 Folkungasagan (skådespel)

1899 Gustav Vasa (skådespel)

1899 Erik XIV (skådespel)

1900 Gustaf Adolf (skådespel)

1900 Midsommar. Ett allvarsamt lustspel

1900 Kaspers fettisdag. Fastlagsspel

1900 Påsk (skådespel)

1900 Dödsdansen I-II (skådespel)

1901 Kronbruden (skådespel)

1901 Svanevit (skådespel)

1901 Carl XII (skådespel)

1901 Till Damaskus III (vandringsdrama)

1901 Engelbrekt (skådespel)

1901 Kristina (skådespel)

1901 Ett drömspel (skådespel) (Prologen skriven 1906)

1902 Klostret (självbiografisk roman)

1902 Fagervik och Skamsund (berättelser och dikter)

1902 Gustaf III (skådespel)

1902 Holländarn (dramatiskt fragment)

1903 Sagor

1903 Näktergalen i Wittemberg (skådespel)

1903 Ensam (självbiografisk novell)

1904 Götiska rummen (roman)

1904 Svarta fanor (roman)

1902-05 Ordalek och småkonst (dikter)

1905 Historiska miniatyrer 1-2 (noveller)

1905 Nya svenska öden (Hövdingaminnen)

1906-07 Taklagsöl Syndabocken. Två berättelser

1906-08 En blå bok, En ny blå bok En blå bok Avdelning III

1907 Oväder. Kammarspel, opus I

1907 Brända tomten. Kammarspel, opus II

1907 Spöksonaten. Kammarspel, opus III

1907 Toten-Insel (dramafragment)

1907 Pelikanen. Kammarspel, opus IV

1908 Siste riddaren (skådespel)

1908 Abu Casems tofflor (sagospel)

1908 Riksföreståndaren (skådespel)

1908 Bjälbo-Jarlen (skådespel)

1896-1908 Ockulta dagboken

1908 Svarta handsken. Kammarspel, opus V

1908 Memorandum till medlemmarna av Intima teatern

1909 Öppna brev till Intima teatern

1909 Stora landsvägen. Ett vandringsdrama med sju stationer

1910 Bibliska egennamn...

1910 Modersmålets anor

1910 Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen och lärdomen

1910 Folkstaten. Studier till en stundande författningsrevision

1910 Religiös renässans eller Religion mot teologi

1910 Världsspråkens rötter

1910-11 Kina och Japan

1912 Kinesiska språkets härkomst

1912 Czarens kurir eller sågfilarens hemligheter (politiska artiklar)

1911-12 En extra blå bok. Register till En blå bok

Strindbergs sista år

Efter att äktenskapet med Harriet Bosse tog slut så flyttade Strindberg till en lägenhet i Blå tornet i Stockholm. I blå tornet ligger nu Strindbergs eget museum Strindbergsmuséet. Strindberg dör den 14 maj 1912. Han dog av att han lidit av en sorts magcancer i flera år. Den 19:e maj begravs Strindberg. 60 000 personer ser på Strindbergs sista färd i kistan.

 

Blå tornet, Augusts sista hem Augusts sovrum i Blå tornet

 

Skicka kommentarer till: jesper.karlsson@mbox302.swipnet.se