Ylva Annika Hagner

(Swedish version follows)

What happened to our Ylva?

 

Ylva Annika Hagner was working in her office in Belmont, California, late and alone at night on October 14th 1996. Since then she has not been seen or heard from.

This case is a very difficult one for the police. They are hampered by the fact that they cannot even prove that a crime has been committed, since Ylva´s body has not yet been found.

Ylva lived in Palo Alto for several years, a community south of San Francisco, USA, in an area often called "Silicon Valley". She worked as a business-marketing manager for a German-American software company, iXOS. She was 42 years old, single, and had no children.

Ylva was a spirited, well-educated woman, full of initiative and used to having many irons in the fire. She had a wide circle of friends, mainly professionals in the computer business or working at nearby universities. She loved outdoor life in the Californian nature. She had just started evening studies towards a Master of Liberal Arts degree at Stanford University.

On the one-year anniversary of her disappearance more than 30 of Ylva´s friends paid homage to her during a Memorial Service in the Arastradero Preserve, Palo Alto. For the ceremony an oak tree had been planted to honor her memory.

Parallel to the ongoing police search Ylva´s family have been carrying out their own investigation. We still do not know what happened to our Ylva and are constantly struggling with questions like:

Why did Ylva have to vanish? Who waited for her? What happened then? Who moved her car? Where is she hidden?

We appeal: Anyone who feels you can give us a clue, please help us!

At this point we have decided to go public with some relevant facts:

Ylva vanished on Monday night, October 14, 1996. Not until two days later, on Wednesday, October 16 at noontime, was it realized that something serious had happened to her. Until then, during Tuesday and Wednesday morning, nobody but the one responsible for her disappearance could have known she would later be found missing.

According to friends who talked to Ylva only hours and minutes before she was last seen at 9.30 p.m., her mood was very good, pretty upbeat, still exited from the weekend, very energetic etc.

The day before she was last seen, on Sunday, October 13, she returned home from an outdoor weekend. She had been stargazing together with her boyfriend, a hobby astronomer.

Prior to the stargazing weekend, Ylva received several e-mails from a university professor, who had considered and behaved himself as being her boyfriend. In these e-mail letters, he shows that he is frantic in boiling rage at Ylva. He claims she is not friendly with him, refuses to have sex with him, is abusive etc. He writes: "I WON´T forgive you. I have done way too much of that." He says he is serious. He had earlier warned her against being unfaithful.

The same week Ylva confides to a work mate the fact that the professor keeps pestering her to move in with him. She is upset over his attempts to get complete control over her and complains that he persecutes her with hang-up calls. Reminded that most women are harmed by men they know, Ylva said she was not afraid, but it was clear to the work mate that Ylva was troubled.

For half a year Ylva had repeatedly expressed concerns over her relation to the professor, a relation she described as a dilemma. She accepted him as a friend but he was constantly putting pressure on her for sex.

Furthermore, on 23 September 1996, three weeks before she disappeared, Ylva confided to another close friend that the professor was putting great pressure on her to marry him, and this made her very uncomfortable.

Investigations into the professor´s past have revealed that such behavior was not unique to Ylva´s case. In publicly available documents, for example, both his second wife and his daughter have accused the professor of both psychological and physical abuse. To date, however, no criminal charges have ever been filed against the professor.

After Ylva´s disappearance the police interviewed the professor. He failed a lie-detector test on the questions: "Did you cause her disappearance?" and: "Do you know for sure where she is now? Such test results cannot, however, be used in court in USA.

The professor was for a time actively pursuing an own unusual search for Ylva among the homeless in the area. His theories about her disappearance have found various expressions over time. In his own words: "She may be psychologically impaired, and desperately in need of professional help". There is no evidence that this was true, Ylva was known as an extremely reliable person. And at the time of her disappearance she was particularly upbeat.

We have politely asked the professor to justify his sensational search for Ylva. He has responded that he considers this request to be "unacceptable". When expressing our indignation over his detestable letters to Ylva, the professor answered Ylva´s father by writing that; he is "not interested in hearing your delusional rambling or bizarre theories". He also says to her father that; he "will not deal with liars or lunatics".

We appeal to the public -- did anyone notice any unusual activities during the period of October 12-18, 1996? Do you have experiences or have you made observations of value?

Please contact us  bjorn.hagner@swipnet.se

Ylva´s family

 

 

 

 

Vad hände vår Ylva?

Ylva Annika Hagner arbetade över på sitt kontor i Belmont, Kalifornien. Där var hon ensam kvar sent på kvällen den 14 oktober 1996. Sedan dess har ingen sett henne.

Hennes mystiska försvinnande, som väckt stor uppmärksamhet i området och inte minst i massmedia, är ett svårt fall för den amerikanska polisen. Man kan inte ens visa att ett brott har begåtts eftersom Ylvas kvarlevor ännu inte har påträffats.

Ylva bodde sedan flera år i Palo Alto, ett samhälle söder om San Francisco, USA, och del av ett område som man brukar kalla "Silicon Valley". Hon var marknadsförare för iXOS, ett tysk-amerikanskt IT-företag. Hon var 42 år, ogift och hade inga barn.

Ylva var en livfull, välutbildad kvinna, initiativrik och med många järn i elden. Hon hade en stor skara vänner, många av dem professionella inom IT-industrin och inom universitetens akademikerkretsar. Ylva älskade att vistas ute i den Kaliforniska naturen. Hon hade just börjat kvällsstudier för en fil.lic.-examen på humanistiska fakulteten vid Stanford-universitetet.

På årsdagen av hennes försvinnande samlades över 30 av Ylvas vänner till en uppmärksammad högtid i naturreservatet Arastradero för att hedra hennes minne. Man planterade bl.a. en ek tillägnad henne.

Jämsides med polisens spaningar har Ylvas familj bedrivet sin egen undersökning. Vi vet ännu inte vad som hände vår Ylva och kämpar fortfarande med frågor som:

Varför måste hon försvinna? Vem väntade på henne? Vad hände sedan? Vem flyttade hennes bil? Var gömdes hon?

Vi vädjar till envar; ge oss alla tänkbara ledtrådar!

Vi känner själva att det nu är dags ge publicitet åt några relevanta fakta:

Ylva försvann på måndagskvällen den 14 oktober 1996. Först efter två dagar, på onsdagen den 16 oktober vid middagstid, förstod man att något allvarligt hänt henne. Till dess, under tisdagen och onsdag förmiddag, kunde ingen annan än den som är ansvarig för hennes försvinnande veta att hon senare skulle komma att saknas.

Enligt vänner, som talade med Ylva bara timmar eller minuter innan hon sist sågs kl 21.30, var hon på strålande humör, mycket glad efter en lyckad helg, mycket energisk o.s.v.

Dagen innan hon försvann, på söndagen den 13 oktober, återvände hon från en vildmarksutflykt uppe i bergen. Hon hade tittat på stjärnor tillsammans med sin pojkvän, vilken har astronomi som hobby.

Strax före denna utflykt fick Ylva per email flera brev från en universitetsprofessor. Denne har uppträtt som om han vore Ylvas pojkvän. Av breven framgår att han kokar av hat mot Ylva. Han är rasande för han anser att hon inte uppför sig som hans vän, för att hon vägrar ha sex med honom, för att hon utnyttjar honom etc. Han skriver att han inte kommer att förlåta henne, att han redan gjort det alltför ofta, att han menar allvar. I tidigare brev hade han hotfullt varnat henne för att vara otrogen.

Samtidigt avslöjar Ylva för en arbetskamrat att professorn enträget besvärar henne med krav på att hon skall flytta hem till honom. Hon är upprörd över hans försök att få henne helt under sin kontroll och beklagar sig över att han ringer anonyma telefonsamtal till henne. Påmind om att de flesta kvinnor misshandlas av män som de känner säger Ylva att hon inte är rädd, men det var uppenbart för kamraten att Ylva var bekymrad.

Under ett halvt år har Ylva upprepat uttryckt bekymmer över sin relation till professorn, något som hon beskriver som ett dilemma. Hon accepterar honom som en vän, men han söker oavbrutet pressa henne till sex.

Vidare yppar Ylva till en annan god vän den 23 september, tre veckor innan hon försvinner, att professorn söker pressa henne till att gifta sig med honom. Detta gör henne mycket illa till mods.

Undersökningar om professorns förflutna har avslöjat att hans uppträdande mot Ylva inte är unikt. I officiellt tillgängliga dokument, till exempel, har professorn av sin andra hustru och sin dotter blivit anklagad för såväl psykiskt som fysiskt våld. Hittills har emellertid inga brottsanklagelser riktats mot professorn.

Efter Ylvas försvinnande utfrågades professorn av polisen. Han föll igenom vid en lögndetektortest på frågorna: "Är ni skyldig till hennes försvinnande?" och "Är ni säker på att ni vet var hon finns nu?" I USA kan dock sådana testresultat inte användas i domstol.

Professorn bedrev under någon tid efter Ylvas försvinnande egna spaningar efter henne bland de hemlösa i området. Hans aktion väckte berättigad uppståndelse. Hans teorier om skälet till hennes försvinnande har varierat. På egenhändigt utformade och uppsatta löpsedlar beskrev han Ylva som kanske "psykologiskt försvagad" och "i desperat behov av professionell hjälp". Det finns inga bevis på att detta är sant. Ylva var känd som ytterst pålitlig. Och när hon försvann var hon särskilt upprymd och lycklig.

Vi har hövligt bett professorn att försvara sitt egendomliga sökande efter Ylva. Han förklarar att han anser vår begäran "oacceptabel". När vi uttrycker vår indignation över hans avskyvärda brev till Ylva, säger professorn till Ylvas fader att han inte är intresserad av att lyssna på hans förvirrade galenskaper ("delusional rambling") eller bisarra teorier. Han säger också att han inte vill ha att göra med lögnare eller dårar ("liars or lunatics").

Vi vädjar till envar – lade ni märke till några ovanliga aktiviteter under perioden 12-18 oktober 1996, har ni egna erfarenheter eller har ni gjort andra observationer av värde? Kontakta oss  bjorn.hagner@swipnet.se

Ylvas familj

visitors