Gudinnan Gefjon

Sannolikt en vanagudinna i den nordiska mytologin som på många sätt erinrar om Freja, som hon mycket väl kan vara identisk med. Hon är en plogens och åkerbrukets gudinna, hon har ett halsband som hon erhållit av en vacker yngling mot att hon skänkt honom sin ynnest, och hon mottar ogifta ungmör efter deras frånfälle. Loke anspelar på en kärleksaffär som hon skall ha haft med Heimdall.
Hon har tydligen varit en dansk gudinna, och Lejre på Själland har utpekats som hennes huvudsakliga kultplats. Hon sägs ha bott där med Odens son Skjold.
Enligt Ynglingasagan sände Oden ut gudinnan Gefjon för att finna nytt land. Hon kom till konung Gylfe i Sverige och erhöll av honom så mycket land som hon kunde plöja kring med fyra oxar under ett dygn. För att få arbetskraft begav sig Gefjon till Jotunheim, jättarnas land, och där födde hon med en jätte fyra söner som hon förvandlade till oxar. De plogade upp ett stort land och drog iväg med det, och där det landet legat breder nu Mälaren ut sig. Gefjon lät frakta landmassorna söderut så de bildade ön Själland.