Tidigare publicerad i Enköpings-Posten sommaren 1996.

Avel på husdjur med fel

Under sommaren har diskussionerna om hundar och katter svallat höga i dagspressen. Vissa kvällstidningar har till och med publicerat listor på raser som är förbjudna. Inget kunde vara mer fel. -Det finns varken några hund- eller kattraser som kommer bli förbjudna, säger Bengt Nordblom på Jordbruksverket.

Det diskussionen gäller är en författning från Jordbruksverket som trädde i kraft den 15 februari i år. Enligt den får man inte avla på djur som nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman. Djur som nedärver disposition för hög frekvens av allvarliga sjukdomsfall eller förlossningssvårigheter eller om det saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt får inte heller användas i avel.
Vad betyder detta?
Enligt Bengt Nordblom på Jordbruksverket gäller lagen alla hundar och katter. Det vill säga även blandrasdjur.
-Det är individen det beror på, fortsätter han. På jordbruksverket finns det inga listor, utan man får ta ställning från djur till djur. Däremot hoppas han att lagen ska göra att man på utställningar kommer premiera sunda djur, inte sjuka vackra.
Ungefär samtidigt som lagen trädde i kraft tog Europarådet en resolution angående avel på smådjur. Den går längre än lagen genom att den ger exempel på vissa defekter. Till exempel näms att man ska undvika abnormiteter i bettet. Här nämns persern. Den nämns också i samband med hur man vill förändra uppfödningspolecyn, där det står att man ska sätta gränser för hur kort nosen får vara för att undvika andningssvårigheter.
Andra anlag som bör undvikas är det dominant vita eftersom det anlaget hör ihop med dövhet. Europarådets resolution är ingen lag, men däremot har alla de stora kattorganisationerna skrivit under att de vill verka för den. Det innebär alltså inte att perserna inte ska få användas i avel längre. Däremot ska inte de individer som har fel på bettet eller andningssvårigheter användas. En katt som inte kan äta eller andas normalt bör inte få ungar. Genom en medveten och seriös avel kan uppfödarna på lång sikt få bort dessa problem.
Jag vill påpeka att det är vissa problem hos persern som nämns, men inom de flesta raserna finns sjukdomar som gör att individer inte får förekomma i avel. Exempel på sådana sjukdomar är PRA, där abbesinieruppfödarna har lagt ner ett jättearbete sedan länge. även andra raser har problem som man försöker kartlägga. Förhoppningsvis behövs inte dessa lagar och resolutioner egentligen. Alla uppfödare som verkar för kattens bästa eftersträvar förhoppningsvis ändå friska katter och en sund avel.

Heléne Sterner