Fiskar

Växter

Allmänt

Bilder

Länkar

Gästbok

E-posta
mig

Alger

Alger är bland dom vanligaste problemen i akvariet. Men till skillnad mot vad många tror så tyder det inte alltid på ett dåligt skött akvarium. Vissa alger är tecken på det men det finns undantag. I handeln kan man köpa algdödarmedel. Dessa är inte att tillråda då man inte tar bort orsaken, utan bara symtomen. Om du har algproblem så tänk vad som kan vara fel, fråga också andra. Här kommer en lista på algerna och hur dom är:

Grönalger
Små korta strån som växter på allt möjligt, syns ofta först på växtblad. Har en ljusgrön färg.
Om dom tar över akvariet är dom ett tecken på för mycket näring och/eller ljus i akvariet. Kolla om det faller solljus på akvariet. Matar du för mycket? Prova att dra ner lite på matningen. Finns oftast lite i alla akvarier och en konstant mängd är ett tecken på ett välmående akvarium.
Det finns många fiskar som äter grönalger: Mollys, Ancistrus, Otocinclus och många till.
Kan kväva växter om dom får växa obehindrat.
Det finns även i vattnet fritt svävande grönalger, dessa är ett tecken på att något är fel. Dom ger vattnet en gröngrumlig ton. Dra ner på ljuset och byt vatten. Daphnier äter dessa, men fiskarna äter antagligen också daphnierna.

Blågröna alger
Är mörkgröna mattor överallt i akvariet. Slemmig konsistens.
Ett tecken på mycket dålig vattenkvalitet, tar ofta över när förhållandena blir för dåliga för grönalgerna. Byt vatten genast och byt oftare för att förhindra nya invasioner.
Inga fiskar äter dom.

Kiselalger
Brunaktiga mattor på rutor och växter. Svåra att skrapa bort.
Bildas vid dåligt ljus och dåligt vatten gör det värre. Hårt vatten främjar dom också. Skapas ofta i ett nystartat akvarium, men försvinner efter ett tag.
Mer ljus, gärna det dubbla. Byt vatten.
Fiskarna äter dom inte.

Penselalger, Skäggalger
Många 2-10 mm långa trådar som bildar en liten "buske" från ett centrum. Svartaktiga. Skäggalgerna är längre, upp till 3 cm, och inte lika raka, utan lite "skrynkliga".
Är inget riktigt tecken på problem, men är inte något som bara kan förbises. De kan finnas trots låga kvävenivåer, men de bör inte klara sig i ett akvarium med bra växtbalans. Vid höga kvävenivåer så tar dom över akvariet och blir en plåga.
Crossocheilus siamensis, den Siamesiska algätaren kan ta dom om det inte kan få annan mat.

Trådalger
Upp till 2 dm långa grönaktiga trådar som växer ensamma. Gillar stark strömmning.
Inget tecken på dåligt vatten. Ryck bort dom när du ser dom. Det är det enda som garanterat hjälper.
Crossocheilus siamensis, den Siamesiska algätaren kan ta dom om det inte kan få annan mat.