Bondstollen i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun


Var??

Gruvspelet i Koppparberg

Bondstollen är en del av schaktet Stora Stöten, som är en del av gruvfältet Nya Kopparberget i Kopparberg.
Kopparberg är centralort för Ljusnarsbergs kommun i norra Örebro län.

Gruvan

Gruvan, som är/var en koppargruva börjades brytas 1628. Gruvdriften pågick tills 1975 och centralschaktet är ett av de djupaste i Bergslagen. Efter brytningen upphörande används schaktet för ett värmepumpsprojekt.
Kvar över schaktet står gruvspelet av Bolidens gruvcirkustyp. Gruvspelet dominerar stadsbilden och syns i princip i hela Kopparberg.
Bondstollen är en 150 m lång tillfartstoll till centralschaktet. Delar av stollen byggdes om till skyddsrum under 2:a världskriget. Ända fram till centralschaktet kommer man inte, pga att det är igenmurat.

Ingången till gruvan

Besöket

Biljetter till visning av stollen, köps på turistbyrån. Guidning sköts av personal från turistbyrån.
Den som guidade oss var en sommarjobbande yngling från turistbyrån. hans kunskaper om gruvdrift var tämligen begränsad.
Rejäla skodon och varma kläder, då det var relativt fuktigt och ca +4 grader Celsius, men i och med att det var en kort tur, klarar man sig med lite enklare.

Det var intressant, men inte värt pengar. För 40 kronor och så lite att visa hade man förväntat sig mer. Dessutom kunde man förvänta sig bättre guide.

Information

. Kopparberg Turistbyrån, Gruvstugutorget, Box 43, S-714 80 Kopparberg. Tel: 0580-805 55, Fax: 0580-104 39

Mer om Ljusnarsbergs Kommun


Tillbaka till gruvsidan