Hornkullens Silvergruva, Nykroppa


Var??

Så hittar du dit...

Hornkullens Silvergruva ligger några km norr om samhället Nykroppa.
Nykroppa ligger mellan Filipstad och Storfors i Värmland. Se även kartan.

Gruvan

Gruvan bröts ungefär mellan 1400 och 1850 ca och övergavs därefter.
Det innebär att hela gruvan är intakt enl. äldre brytningsprinciper, tillmakning. Efter att gruvan övergav vattenfylldes större delar av gruvan. Allt virke, såsom stöttor mm, som legat under vattenytan har därför bevarats, medans allt över ytan har förmultnat.
Föreningen Nykroppas Framtid har via ett ALU-projekt, tömt större delar av gruvan på vatten, och byggt i övre delar av gruvan säkra gångbryggor.
Via dessa bryggor får man en bra bild av förhållanden av en ålderdomlig gruva.
Pumpen som tömmer gruvan på vatten stängs av efter säsongen och gruvan vattenfylls därefter.
På våren töms gruvan åter på vatten.

Besöket

Biljetter till visning, köptes vid gruvan. Guidning sköttes av några äldre medlemmar av föreningen Nykroppas Framtid.
Några gruvtekniska specialister är de inte, men i huvudsak korrekt information lämnades.
Dock kan det konstateras, att den guide vi hade, väl uppfyllde bilden av Värmlänningen som skröneskildrare.
Förutom ovan nämnda bryggor, finns det gångar som man går i. Hyfsad kondition och skodon att gå i sten krävs, då turen går i tämligen branta lutningar.

Har du vägarna förbi, passa då på att besök dessa gruvor.

Information

Gruvan är öppen för visning dagligen mellan början i juni till mitten av augusti, kl 11.00-17.00.
Priser: Vuxen 50 kr, Barn 6-15 år 20 kr.
För gruppvisning eller visningar annan tid: 0590-420 49 alt 0590-411 08.
Det finns även möjlighet till guldvaskning.

För mer information, kontakta Filipstads Turistbyrå Tele:0590-715 60
eller arrangören: Föreningen Nykroppa framtid, tel.0590-42049, 411 08

Mer om Nykroppa


Tillbaka till gruvsidan